sk_serendah.zoom-a.com
[schoolname]
[address] Tel : [tel], Faks : [fax]
e-mel : sk_serendah@zoom-a.com
| LAMAN UTAMA | PERASMIAN | KATA ALU-ALUAN | FALSAFAH PENDIDIKAN | STAF AKADEMIK | STAF SOKONGAN | PIBG | KEPUTUSAN UPSR | AKTIVITI | PAUTAN | BUKU PELAWAT | BERITA TERKINI | DOA SEKOLAH | ENROLMEN PELAJAR | FALSAFAH SEKOLAH | KOKURIKULUM | KURIKULUM | LAGU SEKOLAH | LOGO SEKOLAH | PANORAMA | SEJARAH | VISI & MISI |

VISI SEKOLAH

Kami beriltizam mempertingkat martabat bangsa Malaysia melalui kecemerlangan ilmu berasaskan teknologi terkini dan berakhlak murni untuk menyediakan asas yang kukuh kepada generasi yang berdaya saing di peringkat globalisasi berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.MISI SEKOLAH
  • Memberikan pendidikan yang 'kamil' kepada setiap murid dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, dan kesenian.
  • Menyemarakkan sikap optimis kepada setiap pelajar bahawa mereka berupaya untuk mempertingkat kualiti pembelajaran sepanjang masa.
  • Memperbaiki dan mempertingkat mutu pengajaran dan pembelajaran.
  • Mempertingkat kegemilangan pencapaian pendidikan setiap pelajar.
  • Membina dan mewujudkan peluang untuk memperkembang potensi setiap pelajar.Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: